از خدا ، جز خدا نباید خواست …

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

از خدا ، جز خدا نباید خواست …

التماس دعا در این شبهای عزیز

هواستون به این روزهای عزیز باشه هم دیگرفرمواموش نکنید اگر کسی خطایی کرده ببخشیدش اگرکسی گناهی داره میکنه نزاریدآن گناه را انجام بده

چون شما ببینید کسی درحال گناه کردن است وشما درحالی که میدونید این کارگناه است اگر از آن کارجلوگیر نکنید گناه شما کمتر ازآن طرف مقابل نیست

این بودپندی از اسلام دانلودامیداوارم هیچوقت دچار گناهی نشید

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*