فروشگاه : حقی که به گردن ماست – استاد رحیم پور ازغدی

حقی که به گردن ماست رحیم پور مجموعه سخنرانی تصویری استاد رحیم پور ازغدی

ویژه نامه:
دکتر بهشتی – استاد مطهری – دکتر شریعتی – علامه جعفری

با عناوین:
مطهری , تحجر و تجدد

کلیشه سازان , علیه اندیشه سازان

شریعتی , تحجر , تجدد و روشنفکری

برداشتی انسانی از آزادی

قیمت : ۱۵۰۰ تومان   تعداد : ۱ DVD  قابل اجرا در : رایانه / دستگاه DVD تولید کننده : موسسه طرحی برای فردا