مبحث اصول فقه حوزه علمیه استادصالحی

مبحث اصول فقه حوزه علمیه استادصالحی  در ۶۷ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

 

 

( اصول فقه – از اجتماع امرونهی تا پایان جلد دوم)
استاد : صالحی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اصول فقه – جلسه ۱ ۱۰,۶۰۴ ۰۰:۴۴:۵۵
۲ اصول فقه – جلسه ۲ ۱۰,۶۷۹ ۰۰:۴۵:۱۴
۳ اصول فقه – جلسه ۳ ۱۰,۲۱۱ ۰۰:۴۳:۱۴
۴ اصول فقه – جلسه ۴ ۱۰,۵۲۴ ۰۰:۴۴:۳۴
۵ اصول فقه – جلسه ۵ ۱۱,۰۰۰ ۰۰:۴۶:۳۶
۶ اصول فقه – جلسه ۶ ۱۰,۵۷۴ ۰۰:۴۴:۴۷
۷ اصول فقه – جلسه ۷ ۱۱,۴۵۱ ۰۰:۴۸:۳۲
۸ اصول فقه – جلسه ۸ ۱۱,۷۴۸ ۰۰:۴۹:۴۸
۹ اصول فقه – جلسه ۹ ۱۱,۵۱۱ ۰۰:۴۸:۴۷
۱۰ اصول فقه – جلسه ۱۰ ۱۰,۳۷۸ ۰۰:۴۳:۵۷
۱۱ اصول فقه – جلسه ۱۱ ۱۳,۳۴۳ ۰۰:۵۶:۳۶
۱۲ اصول فقه – جلسه ۱۲ ۱۰,۹۴۱ ۰۰:۴۶:۲۱
۱۳ اصول فقه – جلسه ۱۳ ۱۱,۶۸۵ ۰۰:۴۹:۳۲
۱۴ اصول فقه – جلسه ۱۴ ۱۱,۲۴۷ ۰۰:۴۷:۳۹
۱۵ اصول فقه – جلسه ۱۵ ۱۳,۶۱۵ ۰۰:۵۷:۴۶
۱۶ اصول فقه – جلسه ۱۶ ۱۱,۵۰۷ ۰۰:۴۸:۴۶
۱۷ اصول فقه – جلسه ۱۷ ۹,۱۷۴ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۸ اصول فقه – جلسه ۱۸ ۱۱,۱۶۱ ۰۰:۴۷:۱۷
۱۹ اصول فقه – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۱۸ ۰۰:۵۰:۳۱
۲۰ اصول فقه – جلسه ۲۰ ۱۰,۷۴۲ ۰۰:۴۵:۳۰
۲۱ اصول فقه – جلسه ۲۱ ۸,۵۱۰ ۰۰:۳۵:۵۹
۲۲ اصول فقه – جلسه ۲۲ ۱۱,۵۱۷ ۰۰:۴۸:۴۸
۲۳ اصول فقه – جلسه ۲۳ ۱۱,۰۰۸ ۰۰:۴۶:۳۸
۲۴ اصول فقه – جلسه ۲۴ ۱۱,۵۳۸ ۰۰:۴۸:۵۴
۲۵ اصول فقه – جلسه ۲۵ ۷۷ ۰۰:۰۰:۰۰
۲۶ اصول فقه – جلسه ۲۶ ۸,۸۸۵ ۰۰:۳۷:۳۵
۲۷ اصول فقه – جلسه ۲۷ ۱۳,۱۹۵ ۰۰:۵۵:۵۸
۲۸ اصول فقه – جلسه ۲۸ ۱۱,۶۶۸ ۰۰:۴۹:۲۷
۲۹ اصول فقه – جلسه ۲۹ ۱۲,۲۴۲ ۰۰:۵۱:۵۴
۳۰ اصول فقه – جلسه ۳۰ ۱۳,۵۷۹ ۰۰:۵۷:۳۶
۳۱ اصول فقه – جلسه ۳۱ ۱۱,۹۷۶ ۰۰:۵۰:۴۶
۳۲ اصول فقه – جلسه ۳۲ ۱۳,۴۴۴ ۰۰:۵۷:۰۲
۳۳ اصول فقه – جلسه ۳۳ ۱۲,۳۵۷ ۰۰:۵۲:۲۴
۳۴ اصول فقه – جلسه ۳۴ ۱۱,۹۴۵ ۰۰:۵۰:۳۸
۳۵ اصول فقه – جلسه ۳۵ ۱۳,۶۳۲ ۰۰:۵۷:۵۰
۳۶ اصول فقه – جلسه ۳۶ ۱۳,۰۷۷ ۰۰:۵۵:۲۸
۳۷ اصول فقه – جلسه ۳۷ ۱۱,۴۱۶ ۰۰:۴۸:۲۳
۳۸ اصول فقه – جلسه ۳۸ ۱۱,۵۹۷ ۰۰:۴۹:۰۹
۳۹ اصول فقه – جلسه ۳۹ ۱۳,۲۴۷ ۰۰:۵۶:۱۱
۴۰ اصول فقه – جلسه ۴۰ ۱۲,۶۷۹ ۰۰:۵۳:۴۶
۴۱ اصول فقه – جلسه ۴۱ ۱۲,۰۹۸ ۰۰:۵۱:۱۷
۴۲ اصول فقه – جلسه ۴۲ ۱۰,۶۴۷ ۰۰:۴۵:۰۶
۴۳ اصول فقه – جلسه ۴۳ ۸,۲۱۵ ۰۰:۳۴:۴۳
۴۴ اصول فقه – جلسه ۴۴ ۱۱,۷۵۴ ۰۰:۴۹:۴۹
۴۵ اصول فقه – جلسه ۴۵ ۱۲,۹۱۹ ۰۰:۵۴:۴۷
۴۶ اصول فقه – جلسه ۴۶ ۱۱,۴۴۷ ۰۰:۴۸:۳۱
۴۷ اصول فقه – جلسه ۴۷ ۱۱,۱۱۳ ۰۰:۴۷:۰۵
۴۸ اصول فقه – جلسه ۴۸ ۱۱,۸۰۴ ۰۰:۵۰:۰۲
۴۹ اصول فقه – جلسه ۴۹ ۱۲,۱۸۳ ۰۰:۵۱:۳۹
۵۰ اصول فقه – جلسه ۵۰ ۱۱,۴۵۶ ۰۰:۴۸:۳۳
۵۱ اصول فقه – جلسه ۵۱ ۱۲,۳۶۳ ۰۰:۵۲:۲۵
۵۲ اصول فقه – جلسه ۵۲ ۱۰,۶۵۷ ۰۰:۴۵:۰۸
۵۳ اصول فقه – جلسه ۵۳ ۱۱,۳۷۸ ۰۰:۴۸:۱۳
۵۴ اصول فقه – جلسه ۵۴ ۱۰,۱۳۸ ۰۰:۴۲:۵۶
۵۵ اصول فقه – جلسه ۵۵ ۱۱,۴۴۸ ۰۰:۴۸:۳۱
۵۶ اصول فقه – جلسه ۵۶ ۱۰,۵۲۱ ۰۰:۴۴:۳۴
۵۷ اصول فقه – جلسه ۵۷ ۸,۸۷۵ ۰۰:۳۷:۳۲
۵۸ اصول فقه – جلسه ۵۸ ۷,۳۰۸ ۰۰:۳۰:۵۱
۵۹ اصول فقه – جلسه ۵۹ ۱۷,۹۴۵ ۰۱:۱۶:۱۴
۶۰ اصول فقه – جلسه ۶۰ ۱۹,۲۵۶ ۰۱:۲۱:۵۰
۶۱ اصول فقه – جلسه ۶۱ ۱۱,۴۲۰ ۰۰:۴۸:۲۴
۶۲ اصول فقه – جلسه ۶۲ ۷,۳۴۲ ۰۰:۳۱:۰۰
۶۳ اصول فقه – جلسه ۶۳ ۱۰,۳۷۳ ۰۰:۴۳:۵۶
۶۴ اصول فقه – جلسه ۶۴ ۱۱,۹۸۶ ۰۰:۵۰:۴۹
۶۵ اصول فقه – جلسه ۶۵ ۱۲,۰۰۷ ۰۰:۵۰:۵۴
۶۶ اصول فقه – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۶۷ اصول فقه – جلسه ۶۷ ۱۰,۵۶۸ ۰۰:۴۴:۴۶
فایل مخصوص: osul-feghh-amr-nahy-j3.ef2

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*