مبحث منطق مظفر حوزه علمیه استاد وحید

مبحث  منطق مظفر حوزه علمیه استاد  وحید  در ۶۳ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                               howzeh paye 2

 

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : وحید
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق مظفر – جلسه ۱ ۱۹,۷۸۱ ۰۱:۲۴:۰۴
۲ منطق مظفر – جلسه ۲ ۲۱,۶۴۴ ۰۱:۳۲:۰۱
۳ منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۸,۰۰۶ ۰۱:۱۶:۳۰
۴ منطق مظفر – جلسه ۴ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۵ منطق مظفر – جلسه ۵ ۲۱,۶۳۷ ۰۱:۳۱:۵۹
۶ منطق مظفر – جلسه ۶ ۲۲,۲۰۴ ۰۱:۳۴:۲۴
۷ منطق مظفر – جلسه ۷ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۸ منطق مظفر – جلسه ۸ ۲۲,۳۱۲ ۰۱:۳۴:۵۲
۹ منطق مظفر – جلسه ۹ ۲۱,۳۲۰ ۰۱:۳۰:۳۸
۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۱۰,۰۶۱ ۰۰:۴۲:۳۶
۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۷,۳۷۴ ۰۰:۳۱:۰۸
۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۲۱,۳۷۴ ۰۱:۳۰:۵۲
۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۶,۳۹۲ ۰۱:۰۹:۳۷
۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۲۱,۹۰۷ ۰۱:۳۳:۰۸
۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۲۱,۵۴۹ ۰۱:۳۱:۳۷
۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۲۱,۸۴۰ ۰۱:۳۲:۵۱
۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۲۲,۲۳۱ ۰۱:۳۴:۳۱
۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۲۱,۷۶۵ ۰۱:۳۲:۳۲
۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۲۱,۶۷۱ ۰۱:۳۲:۰۸
۲۰ منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۲۱,۷۳۸ ۰۱:۳۲:۲۵
۲۱ منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۲۱,۱۱۱ ۰۱:۲۹:۴۴
۲۲ منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۲۱,۹۵۴ ۰۱:۳۳:۲۰
۲۳ منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۲۱,۶۵۱ ۰۱:۳۲:۰۳
۲۴ منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۲۲,۰۹۶ ۰۱:۳۳:۵۷
۲۵ منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۲۱,۱۲۴ ۰۱:۲۹:۴۸
۲۶ منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۱۹,۳۷۶ ۰۱:۲۲:۲۰
۲۷ منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۲۸ منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۲۱,۸۶۷ ۰۱:۳۲:۵۸
۲۹ منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۲۱,۳۰۶ ۰۱:۳۰:۳۵
۳۰ منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۵,۰۲۹ ۰۱:۰۳:۴۸
۳۱ منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۳۲ منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۱۴,۶۳۱ ۰۱:۰۲:۰۶
۳۳ منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۳۴ منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۴,۶۲۴ ۰۱:۰۲:۰۴
۳۵ منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۱۴,۳۷۴ ۰۱:۰۱:۰۰
۳۶ منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۱۴,۸۹۴ ۰۱:۰۳:۱۳
۳۷ منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۴,۵۴۳ ۰۱:۰۱:۴۳
۳۸ منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۱۴,۵۰۹ ۰۱:۰۱:۳۵
۳۹ منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۴,۳۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸
۴۰ منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۱۴,۴۰۱ ۰۱:۰۱:۰۷
۴۱ منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۴۲ منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۵,۰۹۰ ۰۱:۰۴:۰۳
۴۳ منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۴,۲۵۹ ۰۱:۰۰:۳۱
۴۴ منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۱۴,۷۹۳ ۰۱:۰۲:۴۷
۴۵ منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۴,۵۰۹ ۰۱:۰۱:۳۵
۴۶ منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۴,۴۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
۴۷ منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۱۴,۴۳۵ ۰۱:۰۱:۱۶
۴۸ منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۴,۷۱۲ ۰۱:۰۲:۲۶
۴۹ منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۴,۵۵۰ ۰۱:۰۱:۴۵
۵۰ منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۵۱ منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۲۲,۳۱۹ ۰۱:۳۴:۵۴
۵۲ منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۱۴,۲۱۹ ۰۱:۰۰:۲۰
۵۳ منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۱۴,۰۷۷ ۰۰:۵۹:۴۴
۵۴ منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۴,۰۱۶ ۰۰:۵۹:۲۸
۵۵ منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۴,۲۹۳ ۰۱:۰۰:۳۹
۵۶ منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۴,۰۱۶ ۰۰:۵۹:۲۸
۵۷ منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۵۸ منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۵۹ منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۴,۳۹۴ ۰۱:۰۱:۰۵
۶۰ منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۴,۲۷۳ ۰۱:۰۰:۳۴
۶۱ منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۱۴,۱۲۴ ۰۰:۵۹:۵۶
۶۲ منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۱۴,۱۹۲ ۰۱:۰۰:۱۳
۶۳ منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-v.ef2

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*