ویژگی های یاران امام زمان چیست؟

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

با توجه به روایات می توان ویژگی هاو صفات یاران را چنین بر شمرد:

الف)معرفت عمیق به خدا و امام خویش

در حدیثی از امام صادق (ع)نقل شده است:

در قلوب آنان {یاران مهدی(عج)} شکی به ذات خدا نیست. یعنی چنان به خداوند معرفت دارند که ذره ای

تردید وشک در آنان راه ندارد؟

ب)اطاعت کامل

نتیجه معرفت صحیح اطاعت همه جانبه از امام است. از امام صادق(ع)نقل شده است:اطاعت آنان از امام از فرمانبرداری کنیز برابر مولایش بیشتر است.

ج)عبادت وصلابت

امام صادق درباره آن فرمود: شب ها را با عبادت به صبح می رسانندو روز ها را با روزه به پایان می برند. واین یاد حق در همه حالات آنان تجلی دارد.

همچنین فرمود:آنان مردانی هستند که گویا دلهایشان پاره های آهن است.

د)جان نثاری و شهادت طلبی

امام صادق فرمود:یاران مهدی(عج)در میدان رزم در اطرافاو می چرخندبا جان خود از او محافظت می کنند.

همچنین فرمود:

آنان آرزو دارند در راه خدا به شهادت برسند.

ه)شجاعت ودلیری

حضرت علی (ع)در وصف آنان فرمود:

همه آنان شیرانی هستند که از بیشه بیرون شده اند و اگر اراده کنند کوه ها را از جا می کنند.

و)صبر وبردباری

حضرت علی (ع)می فرماید:

آنان گروهی هستند که به سبب صبر وبردباری در راه خدا بر خداوند منت نمی گذارند واز اینکه جان خویش را تقدیم حضرت حق کنند به خود نمی بالند و آن را بزرگ نمی شمارند.

ز)اتحاد وهمدلی

آن ها خودخواهی ها و خواسته های شخصی را از خود دور کرده اندو همه چیز را برای هدف واحد می خواهندوزیر یک پرچم به قیام می پردازند.حرت علی(ع)می فرماید:

ایشان یک دل و همه هنگ هستند.

ح)زهد وپارسایی

حضرت علی(ع) در وصف یاران مهدی (عج) فرموده است:

او از یارانش بیعت می گیردکه طلا ونقره ای پس انداز نکنند و گندم وجویی ذخیره نکنند.

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*