چگونه امام مهدی (عج) دارای عمری چنین طولانی باشد؟

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

اسلام دانلود قصد دارد در موردظهورامام مهدی وچگونه امام مهدی (عج) دارای عمری چنین طولانی باشد؟صحبت کند پس با ما همراه باشید

۱)دیدگاه علوم تجربی: 

عمر طولانی از نظر دانش بشری غیر ممکن نیست. دانشمندان با مطالعه و تحقیق درباره اجزای بدن انسان به این حقیقت رسیده اند. که انسان می تواند سال های طولانی زندگی کند بدون اینکه بدن او گرفتار پیری وفرسودگی شود.

بر نارد شاو می گوید:

از اصول علمی مورد پذیرش همه دانشمندان بیولوژیست این است که برای عمر بشر نمی توان حدی گذاشت وحتی دیر زیستی مسئله مرز ناپذری است.

۲)بیان کتب آسمانی:

عمر طولانی در گذشته تاریخ انسان بسیار تجربه شده ودر بسیاری از کتاب های آسمانی وتاریخی نام و نشانه آن ها ذکر شده است.که عمر آن ها بیشتر از عمر بشر امروز است. برای نمونه چند مورد را بیان می کنم:

به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم پس ۹۵۰ سال میان آن ها درنگ کرد.

قرآن درباره حضرت عیسی میفرماید:

…و هرگز اورا نکشتند وبه دار آویختند بلکه امر به آنها مشتبه شد… به یقین او را نکشتندبلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد که خداوند توانا وفرزانه است

ازجمله کسانی که عمر طولانی داشتند: آدم ۹۳۰ سال-انوش ۹۰۵سال-یونس۱۰۰۰یا ۲۰۰۰سال-و…

۳)قدرت الهی:

گذشته از اینکه در دیدگاه علوم تجربی طول عمر زیاد امکان پذیر است و در گذشته تاریخ موارد بسیار دارد در مقیاس قدرت خداوندنیز قابل اثبات است.

او خدایی است که از دل کوه شتری بیرون می آورد و آتش سوزنده ابراهیم(ع) را سرد وسلامت می سازد ودریا را برای موسی وپیروانش می شکافدو آن ها را از دو دیوار آبی عبور می دهد. آیا از اینکه به حجت و آخرین ذخیره الهی عمری طولانی بدهد ناتوان خواهد بود؟!

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*