پایه 7

مبحث بدایه الحکمه حوزه علمیه استاد فیاضی

مبحث بدایه الحکمه حوزه علمیه استاد فیاضی  در ۱۵۶ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .                                   ( بدایه الحکمه) استاد : فیاضی ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان ۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱ ۱۳,۳۵۵ ۰۰:۵۶:۳۹ ۲ بدایه الحکمه – جلسه ۲ ۱۲,۰۴۵ ۰۰:۵۱:۰۴ ۳ بدایه الحکمه – جلسه ۳ ۹,۷۳۰ ۰۰:۴۱:۱۱ ۴ بدایه ... بیشتر بخوانید »