آیت الله خوشوقت

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع دوست و همسایه

دانلود  سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای ۲۶ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع همسایه و دوست»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع صلوات

دانلود   سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «صلوات و اهمیت آن در قرآن و روایات»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع شیطان

دانلود سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز ۷ تا ۱۲ دعای ۲۵ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع شیطان»   در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع فرزندآوری

دانلود  سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز ۱ تا ۶ دعای ۲۵ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع فرزندآوری»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع حق اولاد بر والدین

دانلود   سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای ۲۲ و ۲۵ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع حسد و حق اولاد بر والدین  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع دعای بیست و یکم

دانلود   سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز ۹ تا ۱۳ دعای ۲۱ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع)»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع ضعف انسان

دانلود سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز ۱ دعای ۲۱ صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع ضعف انسان»   در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع شرح دعای بیستم

دانلود  سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح فراز ۱۶ تا ۱۸ دعای ۲۰ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع)»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان مرحوم آیت الله خوشوقت با موضوع توبه

دانلود  سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای ۹ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع توبه»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله خوشوقت با موضوع دوری از راه گناه

دانلود  سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «شرح دعای ۹ صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین(ع) با موضوع دوری از راه گناه و معصیت»  در ادامه مطلب برای شما کاربران سایت اسلام دانلود با لینک مستقیم آماده می باشد.                           بیشتر بخوانید »