استاد دانشمند

سخنرانی استاد دانشمند شب سوم فاطمیه دوم ۹۱

سخنرانی استاد دانشمند عوامل حسن عاقبت و سوئ عاقبت در قران و روایات در شب سوم فاطمیه دوم ۹۱  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                         بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع ابوذر غفاری و حرف گوش نکردن

سخنرانی استاد مهدی دانشمند با موضوع   ابوذر غفاری و حرف گوش نکردن   به صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                         بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع تخریب قبرستان بقیع قسمت سوم

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع تخریب قبرستان بقیع قسمت سوم صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                         بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع تخریب قبرستان بقیع قسمت دوم

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع تخریب قبرستان بقیع قسمت دوم صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                         بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع تخریب قبرستان بقیع قسمت اول

 سخنرانی استاد دانشمند با موضوع تخریب قبرستان بقیع قسمت اول صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                         بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع نحوه مسلمان شدن ایرانی ها

سخنرانی استاد دانشمند با موضوع  نحوه مسلمان شدن ایرانی ها  به صورت دانلود فایل تصویری با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                         بیشتر بخوانید »