استاد رحیم پور ازغدی

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع غرب

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۳ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع غرب  شامل : پیشگویی های نستر آداموس : سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی پیرامون پیشگویی های نستر آداموس و اینکه فرهنگ و تمدن غرب بعد از رنسانس از طریق آندلس و ایتالیا تحت تأثیر فرهنگ و تمدن اسلام قرار گرفته و موجب شد تا غرب به پیشرفت مادی و ظاهری ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی های استاد رحیم پور با موضوع جنبش های فکری معاصر

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۵ سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع جنبش های فکری معاصر شامل : تکلیف یا نتیجه؟ : ما مامور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی چه؟ جواب این سئوال را از استاد رحیم پور ازغدی بشنوید (۲:۲۲) جریان شناسی جنبش های فکری(۱) : سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع جریان شناسی جنبش های فکری شرق و غرب و تضادهایی ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع اسلام

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۴ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع اسلام شامل : بعثت جهان اسلام : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «بعثت جهان اسلام» (۱:۲۱:۳۸) بازگشت به اسلام : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «نه سکولاریزم، نه طالبانیزم، به اسلام برگردیم» (۵۵:۵۶) رنسانس اسلامی، نه اجتهاد سرگردان : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «رنسانس اسلامی، نه ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع مهدویت و جهانی شدن

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۸ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع مهدویت و جهانی شدن شامل : خود و سپس جهان را تغییر دهیم : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «خود و سپس جهان را تغییر دهیم» (۵۸:۲۱) حال نوبت جهانی شدن ماست : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «حال نوبت جهانی شدن ماست» (۱:۰۰:۲۸) جهانی شدن پایان تاریخ ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع انقلاب اسلامی

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۱۰ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع انقلاب اسلامی شامل : مدینه فاضله ی انقلاب : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «مدینه فاضله ی انقلاب» (۱:۱۷:۴۰) نه نسل سوخته، نه موج مرده : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی پیرامون «نه نسل سوخته، نه موج مرده» (۱:۰۷:۰۰) روحانیت در خط مقدم تاریخ : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع فلسفه انتظار

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۳ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع  فلسفه انتظار شامل : به سوی ظهور (۱) : بخش اول سخنرانی آقای دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «به سوی ظهور» (۵۲:۴۶) به سوی ظهور (۲) : بخش دوم از سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «به سوی ظهور» (۵۴:۲۶) فلسفه انتظار : آیا می دانید فلسفه انتظار چیست؟ سخنان ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع روشنفکری دینی

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۴ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع روشنفکری دینی , ضرورت مجدد شامل : روشنفکری دینی، ضرورت مجدد (۱) : قسمت اول سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «روشنفکری دینی، ضرورت مجدد» (۴۸:۰۹) روشنفکری دینی، ضرورت مجدد (۲) : قسمت دوم سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع روشنفکری دینی، ضرورت مجدد (۴۲:۲۵) روشنفکری دینی، ضرورت مجدد (۳) ... بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع تمدن اسلامی

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه دو سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع تمدن اسلامی شامل : احیا تفکر و تمدن اسلامی : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «احیا تفکر و تمدن اسلامی» (۵۵:۱۷) عبور از ترجمه و آغاز تفکر : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی پیرامون «عبور از ترجمه و آغاز تفکر» (۴۹:۴۴) بیشتر بخوانید »

مجموعه سخنرانی استاد رحیم پور با موضوع هنر و عشق

استاد حسن رحیم پور ازغدی

مجموعه ۷ سخنرانی صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع هنر و عشق شامل : شهر عشق و پارتیزانهایش : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «شهر عشق و پارتیزانهایش» (۱:۱۸:۳۶) عقل عاشق، عشق عاقل : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «عقل عاشق عشق عاقل» (۱:۱۱:۵۹) هنر ایدئولوژی و پوچی : سخنرانی دکتر رحیم پورازغدی با موضوع «هنر ایدئولوژی ... بیشتر بخوانید »