استاد هاشمی نژاد

سخنرانی استاد هاشمی نژاد با موضوع معارف قرآن

استاد هاشمی نژاد

مجموعه ۱۱ سخنرانی صوتی استاد هاشمی نژاد پیرامون معارف قرآن شامل : خدمت به مومنین  , تجسم اعمال  , مقام معلم و استاد  , راههای کم شدن عذاب قبر  , مقام علم و عالم  , برخورد با مدیون و بدهکار  , حب فقرا و مساکین  , قزض الحسنه  , اهمیت نماز  , مقام سادات  , حیا  بیشتر بخوانید »