دکتر حسن عباسی

سخنرانی دکتر عباسی با موضوع محمدیت

دکتر حسن عباسی

سخنرانی صوتی دکتر حسن عباسی با موضوع محمدیت در قالب چهار سخنرانی و به صورت یکجا . شامل : محمدیت؛ دکترین بعثت ۱,۲: مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی محمدیت؛ مدینه النبی(ص) : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی محمدیت؛ جامعه محمدی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر عباسی با موضوع حسنیت

دکتر حسن عباسی

سخنرانی صوتی دکتر حسن عباسی با موضوع حسنیت در قالب سه سخنرانی و به صورت یکجا . شامل : حسنیت؛ دکترین صلح : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی حسنیت؛ قعود ساباط : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی حسنیت:جامعه حسنی بیشتر بخوانید »

سخنرانی دکتر عباسی با موضوع فاطمیت

دکتر حسن عباسی

سخنرانی صوتی دکتر حسن عباسی با موضوع فاطمیت در قالب سه سخنرانی و به صورت یکجا . شامل : آتش و یاس از مجموعه فاطمیت (سلسله بحث‌های سنت حسنه) جامعه فاطمی‌از مجموعه فاطمیت (سلسله بحث‌های سنت حسنه) زن، سیاست، تمدن از مجموعه فاطمیت (سلسله بحث‌های سنت حسنه) بیشتر بخوانید »