محمد مهدی ماندگاری

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون ثمره اعتقاد به مهدویت

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع چهار ثمره اعتقاد به مهدویت در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                      بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون عوامل تعجیل در ظهور

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع  عوامل تعجیل در ظهور آقا امام زمان در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                    بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون انقلاب عاشورا

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع انقلاب عاشورا و تاثیر آن در ۴ مرحله از زندگی در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                      بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون محوریت امام

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع محوریت امام یعنی چه  در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                      بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون دور بودن جامعه از امام

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع نتیجه دور بودن جامعه از امام و ولایت در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                    بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون ویژگی یاران امام حسین

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع ویژگی یاران امام حسین در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                    بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون تربیت یاران عاشورایی

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع تلاش دشمن برای شکست انقلاب و شیعه بخش در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                    بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون موج عاشورا در جهان

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع  موج عاشورا در جهان در محرم ۸۳  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                    بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون تقویت اعتقاد دینی

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری  با موضوع تقویت اعتقاد دینی، توحید و معاد در محرم ۸۴  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                      بیشتر بخوانید »

سخنرانی استاد ماندگاری پیرامون نیاز به الگو برای یار امام زمان شدن

سخنرانی استاد محمد مهدی ماندگاری با  موضوع نیاز به الگو برای یار امام زمان شدن در محرم ۸۴  به  صورت دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم در ادامه مطلب برای شما آماده گردیده است.                                      بیشتر بخوانید »