بایگانی/آرشیو برچسب ها : آشكار نمودن گناه

چگونگی تبدیل گناهان صغیره به کبیره

از چیزهائی که گناه صغیره را کبیره می کند ، مسرت و خوشحالی از گناه مرتکب شده است ؛ زیرا لازمه? ایمان به خدا و روز جزا اندوهناک شدن و پشیمان گردیدن از گناهی است که کرده هر چند صغیره باشد .                                  بیشتر بخوانید »