بایگانی/آرشیو برچسب ها : سخنرانی جدید بهاالدینی

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون نیاز همه افراد به خودسازی

دانلود  بخش سوم سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: رفع تمام موانع و رذائل در پی خودسازی بشر؛ سازندگی جامعه در پی خودسازی فردی انسانها«تفسیر سوره بقره آیه ۵۱ » برای شما عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون ایمان ثابت و ایمان متزلزل

دانلود سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: ایمان درصورتی که مبانی عقلی و الهی باشد ثابت می شود؛ خودسازی فردی قبل از ساختن جامعه «پیرامون تفسیر سوره بقره آیه ۵۱ »  برای شما عزیزان تهیه شده است.                             بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون شناخت خدا با شناخت ولایت ائمه

دانلو دبخش اول سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: تأثیر اسلام کم شدن بدیها در جامعه، شناخت ائمه و ولایت موجب شناخت خدا؛ ارزش زائر امام حسین« تفسیر سوره بقره آیه ۵۱»  برای شما عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون عقل و بوجود آمدن تقوی

دانلود خش دوم سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: یاری شما در پی یاری خدا؛ خودسازی بوسیله اجتناب از رذائل؛ خودسازی بوسیله عقل و اثر آن هم تقوی می شود « تفسیر سوره بقره آیه ۴۹»  برای شما عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون ارزش خودسازی و تکامل انسان

دانلود  بخش اول سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: تلاش انبیاء و اولیاء و همه موجودات برای خود سازی بشر؛ منشاء شرارتها خود انسان« تفسیر سوره بقره آیه ۴۹» برای شما عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون اهمیت ایمان و رذیلت دروغ

دانلود بخش چهارم سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: تمام موجودات معجزه الهی؛ اهمیت ایمان به خدا و دروغ موجب از بین رفتن ایمان؛ اساس اصلاحات، اصلاح نفس « تفسیر سوره بقره آیه ۴۷»  برای شما عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون قوه عقل موجب تکامل انسان

دانلود  سخنرانی آیت الله بهاء الدینی پیرامون با موضوع: رابطه میان ماده و معنویت عقل است؛ کمال در سایه محبوبیت خدا و شناخت او و نفس بوسیله قوه عاقله؛ نفس اماره مزاحم قوه عقل «سوره بقره آیه ۴۷» عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون بصیرت عقلی حاکم بر هوی و هوس

دانلود  بخش دوم سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: با حکومت بصیرت عقلی بر هوی و هوس انسان به کمال حق می رسد؛ با تذکیه نفس بصیرت عقلی بیشتر می شود « تفسیر سوره بقره آیه ۴۷» عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون اختیار انسان و انتخاب کمال

دانلود بخش اول سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: نعمتهای مادی خدا به کافر و مؤمن می رسد اما نعمتهای معنوی به کسی داده می شود که به اختیار در راه حق حرکت کند؛ کمال انسانی به خاطر حرکت اختیاری انسان است « تفسیر سوره بقره آیه ۴۷» عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »

سخنان آیت الله بهاالدینی پیرامون بت پرستی با تبعیت از هوی و هوس

دانلود سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: برای اینکه نفس مورد تربیت الله قرار بگیرد باید از نماز و صبر کمک گرفت؛ تبعیت از هوی و هوس بت پرستی است « تفسیر سوره بقره آیه ۴۵ و ۴۶» عزیزان تهیه شده است.                           بیشتر بخوانید »